Lijfrente

Waarom zou u een lijfrente sparen als u al een pensioenverzekering heeft? Het grote verschil tussen lijfrente en pensioen is dat er bij pensioen sprake moet zijn van een werkgever/ werknemer verhouding. Bij een lijfrente is dit niet het geval; deze kunt u afsluiten zonder dat er sprake is van die verhouding.

Met een lijfrente bij Jan Henk van der Veen Financiële Dienstverlening kunt u een vermogen opbouwen dat wordt gebruikt als aanvulling op de AOW en/ of het pensioen. U kunt een vermogen opbouwen door periodieke premie te betalen of door het storten van een koopsom. Er zijn een aantal vormen van lijfrente te onderscheiden:

Levenslange oudedagslijfrente 
Een levenslange oudedagslijfrente ontvangt u als aanvulling op u AOW en/ of pensioen. U mag zelf bepalen wanneer u deze lijfrente wilt ontvangen, als dit maar voor uw 70e gebeurt.

Tijdelijke oudedagslijfrente
Een tijdelijke oudedagslijfrente gaat in vanaf de leeftijd van 65 jaar en moet minimaal 5 jaar duren. U kunt hiermee een achteruitgang op uw inkomen uit AOW en/of pensioen of extra uitgaven gedurende de periode na 65 jaar ontvangen.

Nabestaandenlijfrente
De nabestaandenlijfrente heeft als doel uw partner een lijfrente uitkering te bieden nadat u bent overleden. Het is een extra verzekering zodat de uitkering bij uw overlijden niet direct wordt beëindigd.